• 609 101 773
 • biuro@e-kajka.pl
 • ul. Sportowa 1a/5; 63-000 Środa Wielkopolska

OFERTA

Współpracujemy z przedsiębiorcami na wielu płaszczyznach, oferujemy usługi w zakresie szeroko pojętej obsługi księgowej, w tym:

 • analizy ekonomiczno-finansowe
 • usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
 • audytoring zaksięgowanych zdarzeń innych biur rachunkowych
 • rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
 • sprawozdawczość GUS i INTRASTAT
 • reprezentacja przedsiębiorców przed organami skarbowymi
 • pomoc przy rejestracji firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
 • opracowywanie zasad prowadzenia rachunkowości
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płac