• analizy ekonomiczno-finansowe
  • usługowe prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw w każdym zakresie
  • audytoring zaksięgowanych zdarzeń innych biur rachunkowych
  • rozliczanie zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa i ZUS
  • sprawozdawczość GUS i INTRASTAT
  • reprezentacja przedsiębiorców przed organami skarbowymi
  • pomoc przy rejestracji firm w Urzędzie Skarbowym, GUS i ZUS
  • opracowywanie zasad prowadzenia rachunkowości
  • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
  • prowadzenie dokumentacji kadrowej i płac